Από την Ελλάδα στην Κεντρική Ευρώπη


Η ORBIT LOGISTICS A.E είναι θυγατρική εταιρεία του ΟΜΙΛΟΥ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ. Προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες Logistics καθώς και άριστες υπηρεσίες σε οδικές μεταφορες σε πλήρη και τμηματικά φορτία από και προς: Ελβετία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Τσεχία και Πολωνία, Βουλγαρία και Ρουμανία.
Επικοινωνήστε μαζί μας